Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa

Ngày 12/03/2018 - 14:56:00 | 216 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị:

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị Nhà nước quan tâm xây dựng nhà máy cấp nước cho nhân dân thị trấn; đầu tư điện lưới quốc gia cho các bản chưa có điện; nâng cấp hệ thống thiết bị viễn thông, truyền hình để phủ sóng cho các bản hiện nay chưa có sóng điện thoại và truyền hình; đầu tư xây cầu cứng qua suối Xim bản Pùng, xã Quang Chiểu đi vào các bản biên giới thuận lợi; xây dựng thêm trường học; đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp các công trình nước cho các bản chưa có, hoặc đã hỏng và xuống cấp nghiệm trọng, đảm bảo đời sống nhân dân.

Trả lời:

(1) Về đầu tư lưới điện quốc gia cho các bản chưa có điện:

Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 do Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư, có sử dụng nguồn vốn NSTW Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo. Nhu cầu vốn NSTW và vốn ODA để đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 khoảng 585 tỷ đồng.

Trên cơ sở phân bổ của tỉnh Thanh Hóa, kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 (vốn trong nước) đã bố trí cho Dự án là 40 tỷ đồng. Theo Công văn số 2256/BKHĐT-KTCN ngày 24/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 3905/BCT-TCNL ngày 05/5/2017 của Bộ Công Thương, trước hết đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 cho phù hợp với nguồn vốn NSTW (vốn trong nước) trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã bố trí cho Dự án.

Theo Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020 đang được Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đối với nhu cầu vốn cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa chưa có trong kế hoạch trung hạn: Bộ Công Thương đề xuất thu xếp một phần (khoảng 80 tỷ đồng) từ Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ (Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 27/10/2017 phê duyệt Chủ trương đầu tư), số còn lại 465 tỷ đồng sẽ tiếp tục vận động từ các nguồn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương (cơ quan quản lý Chương trình) xác định nhu cầu bố trí nguồn vốn trong các ODA cụ thể để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Về nâng cấp hệ thống thiết bị viễn thông, truyền hình:

Mường Lát là một trong những huyện miền tây của tỉnh Thanh Hóa, địa hình đồi núi, chia cắt; hiện trạng phủ sóng truyền hình còn khó khăn, hạn chế. Hiện tại có Đài Truyền thanh truyền hình do huyện trực tiếp quản lý, sử dụng cột 40m để phát sóng các chương trình TH (VTV1 kênh 6, CS 500W; VTV3 kênh 10, CS 500W; kênh Thanh Hóa,  kênh 12, CS 500W và 01 máy phát FM 2KW, phát chương trình của Đài Thanh Hóa). Các máy phát mặt đất này hiện vẫn phát sóng bằng công nghệ tương tự (analog) chỉ phủ sóng được trong phạm vi thị trấn Mường Lát và phụ cận. Ngoài ra nhân dân có thể xem các chương trình VTV và chương trình của Thanh Hóa qua vệ tinh DTH Vinasat1. Theo lộ trình số hóa thì đến năm 2020 cả nước sẽ dừng phát sóng bằng công nghệ tương tự, trong đó, địa bàn Thanh hóa là đến hết năm 2018.

Tại Quyết định số 96/QĐ-BTTTT giao Tập đoàn viễn thông Quân đội làm chủ đầu tư thiết lập mạng truy cập băng thông rộng cố định và di động tại 12 xã tỉnh Thanh Hóa, trong đó có 3 xã của huyện Mường Lát (Mường Chanh, Mường Lý, Tam Chung). Theo đó, dự án sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2018 từ nguồn kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 (Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015).

(3) Về các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục:

Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, UBND tỉnh Thanh Hóa là một trong những tỉnh được ngân sách trung ương đầu tư hỗ trợ TPCP lớn nhất cả nước để xây dựng các phòng học và nhà công vụ thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên thuộc huyện Mường Lát. Đề nghị tỉnh chủ động sử dụng nguồn vốn đã được giao bố trí vốn xây dựng cho các trường phổ thông trên địa bàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư cho các trường trên địa bàn khi có nguồn vốn./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác