Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang

Ngày 01/09/2018 - 09:17:00 | 203 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp tục có những chính sách mới để hỗ trợ phát triển kinh tế cho các khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Trả lời:

Trong giai đoạn 2018-2019, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại văn bản số 5868/VPCP-QHĐP ngày 20 tháng  năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành sẽ phối hợp đánh giá, tổng kết chính sách dân tộc, chính sách đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 từ đó định hướng, đề xuất các chính sách thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Trong giai đoạn 2018-2020, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách đã ban hành trong giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ đối với phát triển kinh tế cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình mục tiêu./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác