Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu

Ngày 18/03/2019 - 09:51:00 | 172 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị :

Hiện nay rất nhiều công trình, dự án đầu tư của Nhà nước không hiệu quả, gây lãng phí rất lớn. Đề nghị kiểm tra, thanh tra chặt chẽ vốn đầu tư của Nhà nước có hiệu quả thì mới cho đầu tư.

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 30/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và Nghị quyết số 44/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội Khóa XIV về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu tư tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trong đó có nội dung về giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương qua đó làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật, gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư công.

Trong năm 2018, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành 08 cuộc thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2017 tại các tỉnh: Lai Châu, Đồng Tháp, Bến Tre, Bình Thuận, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lào Cai và Kontum.

Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu xuất toán; thu hồi, giảm trừ khi thanh, quyết toán và xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền là: 552.599.600.161 đồng (trong đó: thu về ngân sách Trung ương là: 26.220.024.665 đồng, thu về ngân sách địa phương là: 3.754.596.330 đồng, giảm trừ khi quyết toán là: 144.353.688.661 đồng, xử lý khác về mặt kinh tế: 378.901.290.505 đồng).

Trên cơ sở những phát hiện qua công tác thanh tra, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị với Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các cơ quan liên quan chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong quản lý, điều hành, triển khai thực hiện dự án; thực hiện nghiêm túc các nội dung trong các Kết luận thanh tra.

Năm 2019, theo kế hoạch đã được phê duyệt, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện 07 cuộc thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công tại 07 tỉnh: Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Phú Thọ, Bắc Giang, Bình Định, Hưng Yên và Hậu Giang./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác