Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh

Ngày 18/03/2019 - 09:55:00 | 190 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị:

Cử tri đề nghị sớm có cơ chế giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hình xây dựng – chuyển giao (BT).

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Tài chính là đơn vị được Chính phủ giao nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT. Do đó, các nội dung liên quan đến quy định thực hiện dự án BT, cơ chế thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT có thể đề xuất với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định. Trong thời gian Nghị định chưa được ban hành, ngày 28/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 160/NQ-CP về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

Bên cạnh đó, ngày 14/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5589/BKHĐT-QLĐT gửi các bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát tình hình thực hiện dự án BT, nêu các khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất kiến nghị, giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về loại hợp đồng BT. Căn cứ kết quả tổng hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện dự án BT trong thời gian qua, đồng thời đề xuất định hướng xây dựng Luật PPP trong thời gian tới./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác