Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang

Ngày 18/02/2019 - 10:00:00 | 194 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính quan tâm, xem xét sớm bố trí vốn đầu tư dự án cấp điện quốc gia cho 02 xã đảo An Sơn và Nam Du, do vốn đầu tư khá lớn khoảng 1.000 tỷ đồng, ngân sách tỉnh không có khả năng ứng vốn cho ngành điện (đã kiến nghị tại Công văn số 1816/UBND-KTTH ngày 24/11/2017 nhưng vẫn chưa được xem xét giải quyết).

Trả lời:

Nội dung đầu tư cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nam Du, An Sơn thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang thuộc Dự án cấp điện lưới quốc gia cho các xã đảo tỉnh Kiên Giang (gồm 5 xã đảo) do Tổng Công ty điện lực miền Nam (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) làm chủ đầu tư. Theo Quyết định số 11759/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án có tổng mức đầu tư là 1.433.455 triệu đồng (gồm 85% vốn từ ngân sách trung ương và 15% vốn từ chủ đầu tư).

Do tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương còn hạn chế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau khi bố trí vốn ưu tiên cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp thì không còn vốn ngân sách trung ương để bố trí cho các dự án khởi công mới (trong đó có D án cp đin lưới quc gia cho các xã đảo tnh Kiên Giang). Do đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa Dự án này vào danh mục dự án giãn tiến độ và thời gian thực hiện do không cân đối đủ vốn theo tiến độ được duyệt.

Tuy nhiên, trước nhu cầu đầu tư cấp điện cho các xã đảo thuộc Dự án, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tổng Công ty điện lực miền Nam) đã chủ động tách khỏi Dự án để đầu tư bằng các nguồn vốn khác một số xã đảo. Đối với 02 xã đảo An Sơn và Nam Du với nhu cầu vốn đầu tư khá lớn, đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xem xét bố trí vốn đầu tư khi cân đối được nguồn vốn./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác