Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh

Ngày 03/11/2019 - 16:28:00 | 203 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị số 1:

Đề nghị cần thông tin cho cử tri nắm rõ vấn đề quy hoạch các Đặc khu kinh tế để cho người dân biết.

Trả lời:

1). Quy hoạch đặc khu là một trong những nội dung tại Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (Dự thảo Luật).

2). Về tiến độ triển khai xây dựng Dự thảo Luật:

- Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc chưa trình Quốc hội thông qua dự án Luật tại Kỳ họp thứ 5 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo việc tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự án Luật.

- Tại Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 30/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của tại buổi họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban kinh tế Quốc hội xây dựng phương án chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật theo hướng xây dựng một luật chung.

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban cán sự đảng Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật (Báo cáo số  702-BC-BCSĐCP ngày 26/11/2018). Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện dự án Luật./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác