Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

Ngày 03/11/2019 - 16:39:00 | 246 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị:

Cử tri kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm quan tâm, xem xét bố trí thanh toán và hoàn trả nguồn vốn còn thiếu cho dự án nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Km280 - Km340 qua địa phận tỉnh Yên Bái là: 44 tỷ đồng, gồm:

+ Thanh toán khối lượng hoàn thành đoạn Km135 - Km330: 42 tỷ đồng.

+ Hoàn trả kinh phí ngân sách tỉnh Yên Bái ứng trước để giải phóng mặt bằng: 2 tỷ đồng.

Trả lời:

Dự án nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Km280 - Km340 qua địa phận tỉnh Yên Bái do Bộ Giao thông vận tải quản lý, thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Do đó đề nghị UBND tỉnh Yên Bái làm việc với Bộ Giao thông vận tải để được xem xét, xử lý nợ đọng theo đúng quy định./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác