Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 26/02/2020 - 14:59:00 | 193 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị

Cử tri thành phố Hải Phòng rất vui mừng, phấn khởi khi Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành sớm triển khai chương trình hành động để Nghị quyết được trở thành hiện thực.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, sẽ căn cứ vào nhiệm vụ Chính phủ giao tại Phụ lục phân công nhiệm kèm theo Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và trên cơ sở chức năng nhiệm vụ sẽ chủ động phối hợp với các bộ liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để thực hiện trong thời gian tới. 

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng để trả lời cử tri./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác