Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre

Ngày 26/02/2020 - 14:42:00 | 193 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị

Trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, cử tri đề nghị Chính phủ sớm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-BKHĐT ngày 26/3/2018 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai các nhiệm vụ như sau:

- Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thích ứng với biến đổi khí hậu theo phương pháp tích hợp đa ngành. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp tư vấn quốc tế để xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch vùng và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trước Quí III năm 2020.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đã có Tờ trình số 438/TTr-BKHĐT ngày 21/01/2020 trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Về xây dựng cơ chế ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước cho vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới nghiên cứu, dự kiến đề xuất khoản vay “Hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) cho vùng đồng bằng sông Cửu Long” quy mô 1,05 tỷ USD giai đoạn 2021-2025, mục đích để huy động nguồn lực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long tập trung vào hoàn thiện, đổi mới cơ chế chính sách đi kèm với đầu tư cơ sở hạ tầng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/9/2019.

- Tập trung xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả số vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: Đối với cơ chế chính sách đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư công, Chính phủ đã có Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, trong đó đã bao gồm đầy đủ các nhóm giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ, ngành liên quan, đồng thời trong quá trình điều hành kế hoạch, Bộ Kế hoach và Đầu tư thường xuyên phối hợp với các địa phương trong vùng tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai kế hoạch đối với các địa phương, trong đó có các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.      

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre để trả lời cử tri./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác