Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên

Ngày 30/12/2020 - 16:06:00 | 194 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 32 tại văn bản số 9525/VPCP-QHĐP): Theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017, quy hoạch tỉnh phải phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia. Tuy nhiên, đến nay, việc xây dựng quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch quốc gia vẫn chưa được triển khai dẫn đến khó khăn trong việc triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh. Cử tri kiến nghị có giải pháp về vấn đề này.

Trả lời:

Do yếu tố thời gian, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ (tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050) cho các bộ và địa phương cùng lúc tổ chức lập các loại quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch (gồm Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, 39 quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng quốc gia, Quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh).

Để đáp ứng mối quan hệ giữa các loại quy hoạch, thuận lợi cho các địa phương trong quá trình lập quy hoạch tỉnh, trong nội dung Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: “… cơ quan tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia có văn bản thông tin đề xuất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh, các hoạt động của ngành, gửi cơ quan trường trực của Hội đồng quy hoạch quốc gia trong Quý IV/2020, trình Hội đồng quy hoạch quốc gia chỉ đạo các địa phương lập quy hoạch vùng, tỉnh để đảm bảo xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất” (điểm c khoản 1 Mục II của Chỉ thị).


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác