Thứ hai, 00/00/2023
°

Tư liệu kinh tế-xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 12/05/2020 - 09:26:00 | 1878 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung cuốn sách gồm hai phần: (1) Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, gồm số liệu các năm 2015-2018 của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương được thu thập và tổng hợp từ nguồn số liệu do địa phương tính toán; (2) Số liệu kinh tế – xã hội tổng hợp cả nước, gồm số liệu của cả nước từ năm 2015 đến 2018.


Sach-63-tinh.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác