Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2021

Ngày 10/12/2021 - 18:45:00| lượt xem: 1.639

Ngày 10/12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2021 Tổ công tác số 6 theo Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.