Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng

Ngày 14/09/2021 - 12:40:00| lượt xem: 1.703

Ngày 14/9/2021, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.