Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương

Ngày 07/06/2021 - 16:53:00 | 240 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 19 tại văn bản số 92/BDN): 

Theo điểm b khoản 9 Điều 3 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội, quy định: “Dự án PPP là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc đầu tư để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thông qua việc thực hiện một hoặc các hoạt động sau đây: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có”; Tuy nhiên, khoản 4 Điều 45 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội, quy định: “Đối với dự án quy định tại điểm b khoản 9 Điều 3 của Luật này, không áp dụng loại hợp đồng thông qua cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng” dẫn đến khó huy động các nguồn lực để thực hiện. Trong khi nguồn ngân sách đầu tư công của tỉnh có hạn và đã bố trí theo từng giai đoạn nên việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng,… các tuyến đường này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công của các giai đoạn sau. Do vậy, kiến nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn hoặc trình Quốc hội sửa đổi Luật nhằm tháo gỡ các khó khăn trong việc huy động các nguồn lực cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông.

Trả lời:

Tại Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo quan điểm xây dựng Luật: “Đối với các dự án đường bộ đầu tư theo hình thức hợp đồng  BOT chỉ áp dụng đối với các tuyến đường mới để bảo đảm quyền lựa chọn cho người dân, không đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường độc đạo hiện hữu”.

Tiếp tục ý kiến chỉ đạo nêu trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về áp dụng loại hợp đồng PPP tại Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) (Điều 45) được xây dựng trên nguyên tắc: (i) Đối với các dự án đầu tư, xây dựng, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng mới hoặc sẵn có (điểm a và c khoản 9 Điều 3 Luật PPP) thì có thể xem xét áp dụng loại hợp đồng PPP thông qua cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng; (ii) Đối với các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có (điểm b khoản 9 Điều 3 Luật PPP) thì xem xét áp dụng loại hợp đồng PPP mà trong đó Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư (không thu phí trực tiêp từ người sử dụng) hoặc các phương thức đầu tư phù hợp khác./.

 

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác