Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Ngày 22/02/2021 - 11:13:00 | 231 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 14 tại văn bản số 230/VPCP-QHĐP): Cử tri phấn khởi, đồng lòng khẳng định vị thế của đất nước ta, cũng như lòng tự hào dân tộc, niềm tin với Đảng và Nhà nước chưa bao giờ có được như ngày nay. Cử tri đề nghị chỉ đạo mạnh mẽ, đồng thời tạo điều kiện, quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng cho Gia Lai và Tây Nguyên phát triển bền vững. 

Trả lời:

Trong những năm qua khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng để phát triển bền vững thông qua các chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể:

1. Ngân sách nhà nước đã hỗ trợ trong giai đoạn 2016-2020

a) Về hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho các địa phương vùng Tây Nguyên

Tổng vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho các địa phương vùng Tây Nguyên là 56.360 tỷ đồng, gấp 1,44 lần so với giai đoạn 2011-2015. Tỷ lệ này cao hơn bình quân cả nước và cao hơn miền núi phía Bắc, miền Trung và đồng bằng sông Hồng; trong đó, nguồn ngân sách Trung ương (NSTW) chiếm tới 44% cơ cấu đầu tư của vùng. Như vậy, cho thấy vùng Tây Nguyên đã được tập trung nguồn lực đầu tư cao so với các vùng trong cả nước và so với giai đoạn 2011-2015. Nguồn vốn đầu tư này đã tập trung hỗ trợ các địa phương trong vùng Tây Nguyên phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng địa bàn khó khăn, vùng dân tộc và thiểu số, hỗ trợ định canh định cư và các lĩnh vực còn nhiều khó khăn như: phát triển nông nghiệp nông thôn, thủy lợi, giao thông thôn bản, các lĩnh vực về văn hóa - xã hội trên địa bàn.

b) Về đầu tư của các bộ, ngành trên địa bàn vùng Tây Nguyên

Thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị (Khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 – 2020, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt Phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nguyên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 3936/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trình các cấp phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 lĩnh vực giao thông vận tải để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Bên cạnh đó, thời gian qua, các bộ, ngành và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã triển khai đồng loạt việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên từ năm 2014 đến nay; hiện đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn giao thông và quốc phòng an ninh, mang lại diện mạo mới về giao thông đường bộ từng cho khu vực trên địa bàn vùng Tây Nguyên.

Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, hiện nay, Tây Nguyên đã được tập trung một lượng nguồn lực tương đối để đầu tư cho hạ tầng giao thông trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ rất hạn hẹp. Một số công trình, dự án nổi bật đã và đang được triển khai đầu tư như:

- Đầu tư các tuyến quốc lộ, như: (1) Một số đoạn của Quốc lộ 14C qua địa bàn các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông đã được bố trí vốn để thực hiện đầu tư giai đoạn 2 láng nhựa đường; (2) Quốc lộ 20 nối Đồng Nai với Lâm Đồng từ Km 00 - Km 268 được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT đoạn từ Dầu Giây đi Bảo Lộc (Km 00 - Km 123+105,17); đoạn từ Bảo Lộc đi Đà Lạt (Km 123+105,17 - Km 268) được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT. Về cơ bản, toàn tuyến đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, góp phần thuận lợi trong việc đi lại phục vụ nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và du lịch, kết nối giữa vùng Đông Nam bộ với Lâm Đồng và các địa phương khác trong vùng Tây Nguyên; (3) Quốc lộ 28 qua thủy điện Đồng Nai 3, 4 thuộc địa bàn 02 tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông (hoàn thành từ năm 2015); (4) Quốc lộ 24 nối Quảng Ngãi với Kon Tum cơ bản hoàn thành một số đoạn quan trọng; (5) Quốc lộ 19 nối Cảng Quy Nhơn (Bình Định) với cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai) đã được đầu tư đoạn qua tỉnh Gia Lai từ Km 90 - Km 131 theo hình thức hợp đồng BOT; các đoạn còn lại đang được triển khai bước chuẩn bị đầu tư bằng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới; (6) Quốc lộ 25 nối Phú Yên với Gia Lai cũng đã được đầu tư một số đoạn; (7) Quốc lộ 26 nối Khánh Hòa với Đắk Lắk đã được triển khai một số đoạn theo hình thức hợp đồng BOT.

- Đầu tư các công trình, dự án từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên như: (1) Xây dựng cầu, đường hai đầu cầu Đắk Bla mới và vuốt nối với các đường hiện hữu thuộc dự án tuyến tránh Thành phố Kon Tum; (2) Nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thuỷ điện Plei Krông trên đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum; (3) Đường Hồ Chí Minh tuyến tránh thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai; (4) Đường Hồ Chí Minh tuyến tránh thị trấn Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk; (5) Đường Hồ Chí Minh tuyến tránh thành phố Pleiku; (6) Đường Hồ Chí Minh tuyến tránh thị xã Buôn Hồ.

- Đầu tư giao thông nông thôn: Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt dự án cầu dân sinh, trong đó vùng Tây Nguyên có 360 cầu với tổng kinh phí là 677 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn Ngân hàng Thế giới.

2. Các giải pháp trong giai đoạn 2021-2025

Để tiếp tục quan tâm đầu tư cho vùng Tây Nguyên, nhất là cơ sở hạ tầng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương trong vùng Tây Nguyên tiếp tục triển khai các giải pháp sau:

- Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và các vùng khó khăn khác.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục hỗ trợ đầu tư cho các địa phương trong vùng Tây Nguyên từ nguồn vốn đầu tư của các bộ, ngành tập trung xử lý những vấn đề nổi cộm của Vùng, trong đó ưu tiên cho đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội cho vùng. Theo tổng hợp, một số tuyến quốc lộ dự kiến được quan tâm trong giai đoạn tiếp theo như: (1) Đầu tư một số đoạn chưa được bố trí vốn đầu tư của Quốc lộ 24 - nối Quảng Ngãi với Kon Tum; (2) Quốc lộ 40B nối Quảng Nam với Kon Tum, Quốc lộ 40 Kon Tum; (3) Quốc lộ 25 nối Phú Yên với Gia Lai (một số đoạn chưa được bố trí vốn đầu tư); (4) Quốc lộ 29 nối Phú Yên với Đăk Lăk; Quốc lộ 26 nối Khánh Hòa với Đăk Lăk (một số đoạn chưa được bố trí vốn đầu tư); (5) Quốc lộ 27 đi qua 03 tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng và Ninh Thuận (một số đoạn chưa được bố trí vốn đầu tư); (6) Quốc lộ 55 qua 03 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và Lâm Đồng; (7) Quốc lộ 28 Đăk Nông đi Lâm Đồng (một số đoạn qua Đăk Nông); (8) Quốc lộ 28B nối Bình Thuận với Lâm Đồng; (9) Quốc lộ 14C là tuyến đường vanh đai biên giới giữa các tỉnh Tây Nguyên (điểm đầu Km 00 tại Ngọc Hồi - Kon Tum đi qua Gia Lai, Đăk Lăk và điểm cuối tại Đăk Nông tiếp giáp với Bình Phước tại Km 413+00).

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét khả năng đầu tư tuyến đường sắt lên Tây Nguyên nhằm tăng cường khả năng lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm cho Vùng.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương thuộc Vùng trong quá trình xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng theo các hình thức đa dạng như PPP, ODA,... đầu tư các tuyến cao tốc: (1) Đoạn Dầu Giây - Tân Phú thuộc dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đã phê duyệt đề xuất đầu tư; đang hoàn tất các thủ tục để phê duyệt đề xuất dự án đoạn Bảo Lộc - Liên Khương theo hình thức hợp đồng BOT; (2) Riêng đoạn Tân Phú - Bảo Lộc đang phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan làm việc với các nhà tài trợ (JICA, EDCF) để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư dự án. Hiện tại tỉnh Lâm Đồng đang đề xuất là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng PPP đầu tư xây dựng Dự án; (3) Tuyến đường cao tốc Bờ Y - Ngọc Hồi - Pleiku đã được Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép giao UBND tỉnh Kon Tum chủ trì công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác