Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh

Ngày 07/06/2021 - 14:59:00 | 237 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 17 tại văn bản số 2665/VPCP-QHĐP):

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính) sớm hoàn thành việc thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt Dự án “Xây dựng Trung tâm giao dịch hàng hóa, nông, lâm, thủy sản Châu Á - Thái Bình Dương” có tính chất như một chợ đầu mối để tập kết, giao dịch hoa quả, nông sản, lâm sản, hải sản trực tiếp sang thị trường Trung Quốc với lượng hàng hóa thông quan khoảng hơn 1.000.000 tấn/năm tương đương khoảng 2.740 tấn/ngày tại khu vực Lối mở Km3+4 Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh theo Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng cấp phát 100% nguồn vốn vay ODA đầu tư các hạng mục thuộc phần nhà nước đầu tư (Cơ chế đầu tư áp dụng theo Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về Phát triển và quản lý chợ. Trong đó, tại khoản 4, Điều 1, quy định: “Vốn từ ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ đầu tư một số chợ sau: Chợ đầu mối chuyên doanh hoặc tổng hợp bán buôn hàng nông sản, thực phẩm để tiêu thụ hàng hóa ở các vùng sản xuất tập trung về nông sản, lâm sản, thủy sản”).

Trả lời:

Theo văn bản số 3123/BNN-CBTTNS ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao là cơ quan đầu mối chuẩn bị Dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB). Dự kiến Dự án được triển khai tại 07 tỉnh, thành phố; trong đó, tỉnh Quảng Ninh đề xuất hạng mục “Xây dựng Trung tâm giao dịch hàng hóa, nông, lâm, thủy sản Châu Á - Thái Bình Dương”.

Trên cơ sở Hồ sơ đề xuất của tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với WB tổ chức các Đoàn khảo sát thực tế trong năm 2020 và vào tháng 4 năm 2021 làm việc với Lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của tỉnh Quảng Ninh để đánh giá nhu cầu và các điều kiện của Tiểu dự án “Xây dựng Trung tâm giao dịch hàng hóa, nông, lâm, thủy sản Châu Á - Thái Bình Dương”. Đoàn khảo sát đã thống nhất trên nguyên tắc với tỉnh Quảng Ninh, đưa nội dung đầu tư Tiểu dự án “Xây dựng Trung tâm giao dịch hàng hóa, nông, lâm, thủy sản Châu Á - Thái Bình Dương” vào phần đề xuất chung các công việc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện, với tổng mức đầu tư là 2.760 tỷ đồng, đề xuất Ngân sách Trung ương khoảng 816 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% chi phí xây dựng, cấp phát 100% vốn vay ODA đầu tư các hạng mục thuộc nhiệm vụ đầu tư của Nhà nước (theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ).

Tại Công văn số 2506/UBND-NLN3 ngày 26 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thiện đề xuất Tiểu dự án Trung tâm Logistic giao dịch nông, lâm, thủy sản Châu Á - Thái Bình Dương, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang khẩn trương tổng hợp đề xuất dự án sửa đổi của các địa phương và sẽ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để thẩm định về Đề xuất Dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn, vay vốn WB để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham gia thẩm định dự án khi có yêu cầu theo đúng quy định./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác