Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 07/06/2021 - 14:32:00 | 241 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 18 tại văn bản số 2665/VPCP-QHĐP):

Đề nghị quan tâm bổ sung nguồn ngân sách cho các cặp tỉnh giáp biên giới với Lào để các tỉnh chủ động kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ giúp các tỉnh bạn Lào, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác về mọi mặt.

Trả lời:

1. Việc tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ hai bên chú trọng thúc đẩy. Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2011-2020 ký ngày 09 tháng 4 năm 2011 đã nêu rõ “Tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương có chung đường biên giới giữa hai nước có cơ hội hợp tác toàn diện; kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh nhằm xây dựng khu vực biên giới thành khu vực hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển” (Khoản 1, phần IV).

Dự thảo Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 (đã được Bộ Chính trị thông qua) tiếp tục khẳng định Thúc đẩy và giúp đỡ các địa phương khu vc biên gii hp tác vi nhau, ưu tiên các d án phát trin kinh tế - xã hi, gim nghèo ca nhân dân vùng biên gii.

2. Việc Chính phủ tạo điều kiện về mặt kinh phí cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình hợp tác với phía Bạn được tiến hành thông qua 2 nguồn kinh phí, gồm:  

(1) Nguồn vốn viện trợ Việt Nam dành cho Lào: Nội dung các công việc sử dụng nguồn vốn này được hai Chính phủ thông qua lại các Kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào hàng năm. Tùy theo từng công việc cụ thể, Chính phủ sẽ giao cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhằm tăng cường hợp tác với các đối tác phía bạn.

Thời gian qua, Chính phủ đang tiến hành giao nhiệm vụ quản lý đối với một số nội dung công việc (xây dựng chương trình, dự án) sử dụng viện trợ tại các địa phương của Lào cho các tỉnh giáp biên như Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa,… hoặc có quan hệ kết nghĩa của Việt Nam như Vĩnh Phúc, Hòa Bình,...

Trong thời gian tới, nếu có chương trình dự án (được hai Chính phủ thống nhất) phù hợp, nằm trên địa bàn giáp biên hoặc địa phương kết nghĩa của Thừa Thiên Huế, Bộ Kế hoạch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh phối hợp với phía bạn triển khai thực hiện.

(2) Nguồn vốn hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia: Được dùng hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các nội dung hợp tác với phía Bạn. Mục tiêu của nguồn vốn này chủ yếu dành để (i) triển khai việc nâng cao cơ sở vật chất phục vụ đào tạo học sinh hai nước Bạn tại Việt Nam, phần còn lại phục vụ việc nâng cao cơ sở hạ tầng trong hợp tác biên giới (hỗ trợ xây dựng trạm kiểm soát cửa khẩu, đoạn đường cửa khẩu,...) và (ii) thực hiện các chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2010 ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia (Thừa Thiên Huế là đối tượng được hỗ trợ theo quyết định này). Tuy nhiên, nguồn vốn này hàng năm được bố trí còn khá hạn chế, hiện chưa thể đáp ứng được các nhu cầu của bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai hợp tác với hai nước bạn./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác