Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang

Ngày 07/06/2021 - 14:51:00 | 226 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 13d tại văn bản số 2665/VPCP-QHĐP):

Kiến nghị Chính phủ tiếp tục giữ vững các thành quả đạt được trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua và phát huy hơn nữa trong thời gian tới để đất nước ta vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch vừa có điều kiện để thực hiện sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới này.

Trả lời:

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 1/2020 đến nay, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã thường xuyên, liên tục ban hành nhiều chính sách, nhiệm vụ, giải pháp mạnh mẽ để kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ nền kinh tế, chia sẻ gánh nặng và khó khăn với người dân, doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Các giải pháp, chính sách về tài chính, tiền tệ, lao động việc làm, an sinh xã hội... được các bộ, cơ quan nghiên cứu, đề xuất ban hành một cách liên tục, hiệu quả, trên cơ sở đánh giá tác động, ảnh hưởng của dịch.

Kế thừa những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong năm 2020, để  hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn phức tạp, khó lường, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, xác định phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” với 08 trọng tâm chỉ đạo điều hành và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, Chính phủ quyết nghị tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trọng thái bình thường mới.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng ngày càng phức tạp đến nước ta và các quốc gia trên thế giới. Chính phủ tiếp tục kiên định thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong phòng chống dịch, ngoài giải pháp 5K đang áp dụng, cần phải đẩy mạnh nghiên cứu mua, sản xuất vắc-xin; thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 nhằm huy động tổng hợp mọi nguồn lực để sớm có vắc-xin và tiêm miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng. Tiêm vắc-xin là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính chiến lược và quyết định để thoát khỏi đại dịch.

Đồng thời, Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương thường xuyên rà soát, kịp thời có biện pháp hiệu quả tháo gỡ những vướng mắc về thể chế để huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển đất nước; tiếp tục nghiên cứu, có những chính sách nắm bắt cơ hội khi nền kinh tế thế giới phục hồi; có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19, đặc biệt là người lao động bị mất việc làm, lao động tại các khu công nghiệp, người sử dụng lao động để có thể đáp ứng ngay các đơn hàng khi khống chế được dịch bệnh, duy trì, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác