Thứ hai, 00/00/2023
°

Họp Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành Dự án đầu tư đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/02/2022 - 17:00:00| lượt xem: 1.616

Ngày 22/02/2022 đã diễn ra cuộc Họp Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành Dự án đầu tư đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư.