Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đồng Tháp

Ngày 03/03/2022 - 17:54:00 | 223 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 25 tại văn bản số 19/BDN): Kiến nghị Chính phủ quan tâm nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giải quyết việc làm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trả lời:

Việc bố trí nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm giải quyết việc làm và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng luôn được Chính phủ luôn quan tâm. Trong đó, xây dựng các chính sách huy động nguồn lực cho phát triển công nghiệp trên địa bàn Vùng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết số 120/NQ-CP giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy phát triển các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp ít phát thải, hỗ trợ chế biến nông, thủy sản; ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.

Về quy hoạch Vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Vùng; Bộ Công Thương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, trong đó đã chú trọng khai thác tiềm năng lợi thế của Vùng tập trung phát triển các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng mới (điện gió, điện mặt trời, chất thải rắn, điện sinh khối, điện rác, các dạng năng lượng tái tạo khác…), phát triển các nguồn điện sử dụng khí LNG, nhằm cung cấp đủ điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu điện cho sinh hoạt của nhân dân.

 Về vốn đầu tư công cho ngành điện: trong thời gian tới, tiếp tục đẩy nhanh chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo, đảm bảo trong giai đoạn 2021-2030 đạt mục tiêu 100% số hộ dân có điện.

 Về các dự án cụ thể có tính chất lan tỏa: Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ chuỗi Dự án khí Lô B; phát triển một số kho LNG nổi, kho cảng nhập khẩu khí LNG, đầu tư các dự án điện tại Bạc Liêu, Tiền Giang, Long An. Trong giai đoạn 2021-2030, dự kiến tổng mức đầu tư cho các dự án ngành điện trên địa bàn Vùng khoảng trên 17 tỷ USD, các dự án đầu tư được triển khai sẽ giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động và tác động lớn tới tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của toàn Vùng.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác