Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lào Cai

Ngày 03/03/2022 - 17:31:00 | 222 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 02 tại văn bản số 19/BDN): Đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Trong đó, đặc biệt lưu ý về phân cấp cho địa phương thẩm định, phê duyệt, hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 9310/TTr-BKHĐT ngày 29/12/2021 và Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trình Chính phủ. Theo đó Dự thảo Nghị định đã cơ bản khắc phục những điểm còn chưa phù hợp trong quá trình triển khai về quy trình, thủ tục rõ ràng, minh bạch, khả thi để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và công tác quản lý nhà nước được đảm bảo trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ. Tại Dự thảo, việc phân cấp cũng được đảm bảo phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với các Luật, đặc biệt là các Luật mới được ban hành như: Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác