Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương

Ngày 15/09/2022 - 10:58:00 | 201 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 19 tại văn bản số 685/BDN): Cử tri kiến nghị tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Trả lời:

Trong thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy mạnh mẽ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Chính phủ tổ chức các hội nghị, cuộc họp trực tuyến toàn quốc; ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện, Kết luận[1]; cắt giảm số lượng dự án, điều chuyển vốn, hạn chế tình trạng bố trí vốn dàn trải... Song giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn, do có cả nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là cơ bản của cả chính quyền trung ương và địa phương. Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời điều chuyển kế hoạch vốn.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ[2] sớm ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022. Tại dự thảo Nghị quyết đã đưa ra 02 nhóm giải pháp: (i) Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong rà soát các quy định pháp luật; (ii) Tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai quyết liệt giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong phạm vi được giao quản lý.

Đồng thời, tại dự thảo Nghị quyết cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân, thúc đẩy triển khai đúng quy trình, quy định, bảo đảm kịp thời, tránh tiêu cực, lãng phí...; không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình, thủ tục cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công. Tháo gỡ ngay vướng mắc trong việc đền bù, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu... Rà soát, kiên quyết điều chuyển vốn, không để tình trạng dàn trải, lãng phí.

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, xác định nguyên nhân ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp, khắc phục hạn chế, bất cập đã tồn tại từ lâu./.[1] Trong 8 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 Nghị quyết (trong đó có 02 Nghị quyết chuyên đề), 04 công điện, 07 văn bản chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức 02 Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; thành lập 06 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công.

[2] Tờ trình số 5701/TTr-BKHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2022, văn bản số 6018/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 8 năm 2022, Tờ trình số 6195/TTr-BKHĐT ngày 04 tháng 9 năm 2022, Báo cáo số 6200/BC-BKHĐT ngày 04 tháng 9 năm 2022 và văn bản số 6326/BKHĐT-TH ngày 08 tháng 9 năm 2022.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác