Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lai Châu

Ngày 11/03/2022 - 14:50:00 | 265 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 41 tại văn bản số 580/VPCP-QHĐP):

(1) Đề nghị xem xét, trình sửa đổi Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đảm bảo thống nhất với Luật Đầu tư công về trình tự thủ tục đầu tư các dự án thuộc danh mục dự án được khuyến khích đầu tư. Đồng thời quy định cụ thể trình tự thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với xây dựng nhà ở cho người lao động quy định tại Điều 5,6 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; quy định tính tài sản thế chấp cho nhà lưới, nhà kính, nhà màng để vay vốn tại các ngân hàng thương mại quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

(2) Đề nghị quan tâm, ưu tiên nguồn vốn đầu tư các công trình dọc trên tuyến biên giới như công trình kè sông, suối, đường tuần tra, đường ra biên giới để tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên đường biên, mốc giới (hiện còn 6.512m/15 đoạn kè sông, suối, 209 km đường tuần tra, 143 km đường ra biên giới). Có cơ chế đặc thù trong việc giao kế hoạch vốn đầu tư đối với các công trình biên giới. Vì trước khi triển khai, thi công phải có sự thống nhất với cơ quan quản lý biên giới của Trung Quốc, do đó thời gian thường chậm, không đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư.

Trả lời:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 9310/TTr-BKHĐT ngày 29/12/2021 và Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trình Chính phủ xem xét ban hành. Theo đó, nội dung dự thảo Nghị định sẽ cơ bản khắc phục những điểm còn chưa phù hợp trong quá trình triển khai, về quy trình, thủ tục rõ ràng, minh bạch, khả thi để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, đồng thời, công tác quản lý nhà nước được đảm bảo trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ. Việc phân cấp cũng được dự thảo đảm bảo phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với các Luật, đặc biệt là các Luật mới được ban hành như Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Việc thực hiện các dự án xây dựng công trình bảo vệ biên giới cần thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và quy chế quản lý biên giới do Việt Nam ký kết với phía nước bạn.

Trong thời gian vừa qua, cơ bản các địa phương biên giới phía Bắc thường xuyên đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho các nhiệm vụ đột xuất cần xử lý cấp bách nhằm bảo vệ mốc quốc giới, bờ sông, suối biên giới mà chưa có kế hoạch tổng thể cho nhiệm vụ xây dự các công trình bảo vệ biên giới trên địa bàn.

Để giải quyết vấn đề chậm tiến độ các công trình quản lý biên giới do phía nước bạn chậm phê chuẩn, đề nghị các địa phương biên giới cần xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án; đồng thời, phối hợp với Uỷ ban Biên giới quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao dùng các biện pháp đối ngoại (tổ chức hội đàm, trao đổi trực tiếp ngoài thực địa, gửi Công hàm…) để đạt được đồng thuận cho việc triển khai thực hiện các công trình bảo vệ biên giới; nhằm triển khai các dự án theo đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quản lý, bảo vệ biên giới./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác