Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên

Ngày 20/09/2022 - 16:44:00 | 235 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (câu 21 tại văn bản số 5060/VPCP-QHĐP):

Đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, có những cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc vì đây là khu vực còn nhiều khó khăn, "vùng trũng" trong phát triển và là "lõi nghèo" của cả nước.

Trả lời:

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Chính phủ giao cho các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát, sớm điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách hiện hành để đáp ứng tốt hơn các điều kiện đặc thù trong phát triển vùng và trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2023.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác