Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 19/09/2023 - 14:35:00 | 160 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 19 tại văn bản số 907/BDN):

Đề nghị xem xét cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã bố trí cho dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh đến hết năm 2024. Dự kiến đến hết năm 2023, dự án sẽ giải ngân được tối đa khoảng 300 tỷ đồng/500 tỷ đồng do nhiều nguyên nhân khách quan như:

(i) Thời điểm thông qua danh mục, mức vốn hỗ trợ để thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chậm; dẫn đến cuối tháng 6/2022 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện;

(ii) Dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác nên quá trình thực hiện phải qua nhiều giai đoạn, mất nhiều thời gian;

(iii) Công tác GPMB của dự án gặp nhiều vướng mắc, dự kiến đến ngày 30/8/2023 mới hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch, trong khi đó thời tiết cuối năm mưa nhiều nên không thuận lợi cho thi công công trình.

Trả lời:

Tại Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội về việc phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó “Cho phép điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công và bố trí nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong các năm 2024, 2025 để hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội”.

Do đó, trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 của dự án nêu trên cho các dự án khác có khả năng giải ngân, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện và tiếp tục bố trí vốn cho dự án vào các năm tiếp theo./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác