Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung chủ trì họp về Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Ngày 19/10/2023 - 12:36:00| lượt xem: 1.875

Ngày 19/10/2023, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung chủ trì họp với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương để xin ý kiến về danh mục, bổ sung thông tin trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền về Danh mục dự án trình kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.