Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang

Ngày 28/09/2023 - 09:23:00 | 249 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 25 tại văn bản số 6122/VPCP-QHĐP):

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 sửa đổi bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ để hướng dẫn chi tiết các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia để địa phương triển khai nhanh chóng, đồng bộ, hoàn thành mục tiêu.

Trả lời:

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ đã quy định chi tiết về công tác kế hoạch, huy động và sử dụng nguồn vốn, quản lý, giám sát trong tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, quy định rõ về trình tự, thủ tục, cơ chế trong tổ chức thực hiện đối với các dự án đặc thù, quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Vì vậy, hiện nay chưa cần thiết phải ban hành Thông tư hướng dẫn cho các Nghị định nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị địa phương chủ động nghiên cứu các quy định của các Nghị định này, rà soát các khó khăn vướng mắc (nếu có) gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang để trả lời cử tri./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác