Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Trần Duy Đông tham dự Hội nghị thông báo kết luận kiểm tra 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 20/12/2023 - 08:02:00| lượt xem: 366

Ngày 19/12, Đoàn kiểm tra số 1 của Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông báo kết luận kiểm tra 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thứ trưởng Trần Duy Đông tham dự Hội nghị.