Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị phương án đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc

Ngày 27/03/2023 - 16:25:00| lượt xem: 1.691

Chiều ngày 27/3/2023, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị phương án đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc.