Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/02/2023 - 17:21:00 | 235 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 13 tại văn bản số 176/VPCP-QHĐP):

a) Cử tri kiến nghị có chính sách cụ thể hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận và thực hiện công việc chuyển đổi số.

b) Cử tri kiến nghị Chính phủ khẩn trương đánh giá và có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và bất động sản nhằm tạo việc làm cho người lao động.

Trả lời:

a) Các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận và thực hiện công việc chuyển đổi số.

Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó có nội dung hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số (CĐS), cụ thể:

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp CĐS cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp CĐS để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa. Để triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, Bộ KH&ĐT cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT cũng đang chủ động và tích cực triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT ngày 07/01/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT.

Sau gần 02 năm triển khai, Bộ KH&ĐT đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức hiệp hội, huy động các nguồn lực triển khai hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và đạt được những kết quả tích cực ban đầu, tạo niềm tin, động lực, bài học kinh nghiệm tốt lan tỏa cho cộng đồng doanh nghiệp. Một số kết quả cụ thể như sau: Gần 2 triệu lượt tiếp cận thông tin Chương trình; Hơn 500.000 lượt tiếp cận các tài liệu, video đào tạo, chia sẻ hướng dẫn chuyển đổi số; Hơn 1000 doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng trên Cổng thông tin Chương trình; 150 doanh nghiệp đã được hỗ trợ tư vấn, đào tạo chuyên sâu để trở thành các doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển đổi số thành công; Mạng lưới với 100 tổ chức, cá nhân cung cấp giải pháp, tư vấn, đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp đã được rà soát, phân loại và chuẩn hóa để có thể cung cấp những thông tin cần thiết cho doanh nghiệp khi quyết định lựa chọn.

Các kết quả trên đã giúp các doanh nghiệp xác định hướng đi đúng, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức khi triển khai chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Mọi thông tin, hoạt động, tài liệu của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 đã được công bố rộng rãi tại Cổng thông tin Chương trình tại địa chỉ ttps://digital.business.gov.vn/, một bộ phận của Cổng thông tin quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp.

b) Giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo phản ánh của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn về dòng tiền để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nguyên nhân do các đơn hàng, doanh thu, doanh số bị sụt giảm mạnh, các kênh huy động vốn của doanh nghiệp hầu như bị “tắc” từ trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu cho đến tín dụng ngân hàng. Trong năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức từ các yếu tố khách quan và chủ quan.

Thời gian qua, Bộ KH&ĐT luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và tổ chức hiệp hội doanh nghiệp để theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổng hợp các kiến nghị đề xuất từ đó kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển. Cụ thể, hiện nay, Bộ KH&ĐT đang trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2025, trong đó có các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện ngay trong ngắn hạn và nhóm trong dài hạn.

Theo đó, để hỗ trợ doanh nghiệp có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, Chính phủ sẽ tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập làm cản trở doanh nghiệp phát triển, cởi trói, giải phóng tiềm lực của các doanh nghiệp khu vực tư nhân; đồng thời đổi mới các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường, cụ thể như:

- Tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi như cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ - Chính quyền điện tử; liên thông các thủ tục giữa các bộ ban ngành để giúp doanh nghiệp, người dân giảm thiểu thời gian, công sức, chi phí.

- Có giải pháp phù hợp hỗ trợ đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho thương nhân nhập khẩu xăng dầu, than, góp phần tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an ninh năng lượng.

- Có giải pháp xử lý kịp thời các khó khăn trong ngắn hạn liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững trong trung hạn, dài hạn; đề xuất giải pháp xử lý chủ động, phù hợp, hiệu quả với diễn biến tình hình thực tế.

- Cung cấp thường kỳ các thông tin cập nhật về biến động và xu hướng của các thị trường xuất/ nhập khẩu lớn, kèm theo các đánh giá về cơ hội, thách thức để doanh nghiệp có các kế hoạch thích ứng phù hợp.

- Đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường theo
hướng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tăng cường công tác
thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, mặt hàng xuất khẩu.

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức còn lớn, để bảo vệ, duy trì và phát huy các thành quả đạt được trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình của các nước lớn, các đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của Việt Nam, thường xuyên cập nhật các kịch bản về tăng trưởng, lạm phát, các cân đối lớn để chủ động trong điều hành.

* Một số giải pháp cụ thể về tiền tệ, tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn

Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, về phía ngành ngân hàng, NHNN đã ban hành, triển khai nhiều chính sách về tiền tệ, tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV tiếp cận vốn: (i) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tập trung vốn hỗ trợ cho vay đối với các lĩnh vực này; đồng thời, quy định trần lãi suất đối với các lĩnh vực ưu tiên phát triển được hưởng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ thấp hơn 1%-2%/năm so với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường; (ii) Trình cấp có thẩm quyền/theo thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai các chương trình tín dụng đặc thù đối với một số ngành/lĩnh vực với nhiều cơ chế ưu đãi về lãi suất, tài sản bảo đảm; (iii) Thực hiện tái cấp vốn để Ngân hàng chính sách xã hội cho vay lãi suất 0% đối với người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động; (iv) Ban hành Thông tư số 45/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 hướng dẫn các TCTD phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay DNNVV có bảo lãnh của Quỹ, hỗ trợ tăng khả năng tiếp cận vốn cho DNNVV;…

* Một số giải pháp hỗ trợ ngành nông nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian qua, Bộ NN&PTNT đã thực hiện các công việc nhằm đánh giá thực trạng sản xuất và tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể như sau:

- Thành lập hai Tổ công tác đặc biệt phía Nam và phía Bắc để chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Chính phủ. Các Tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc cho địa phương, doanh nghiệp; Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, ổn định đời sống của người dân, đặc biệt là bảo đảm cung ứng trực tiếp đến người dân ở những khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ. Hai Tổ công tác đã thực hiện kết nối trên 1.400 đầu mối cung cấp nông sản và thực phẩm ở phía Nam và xây dựng dữ liệu trên 2.000 đầu mối cung ứng nông sản phía Bắc và đang tiếp tục hỗ trợ kết nối cung ứng vật tư sản xuất và tiêu thụ nông sản cho các địa phương trên cả nước trong giai đoạn phục hồi;

- Tổng hợp tình hình sản xuất nông nghiệp của các địa phương và chỉ đạo các địa phương xây dựng và thực hiện các phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp trong điều kiện covid-19 và giai đoạn phục hồi đảm bảo lưu thông hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

- Thực hiện các giải pháp thúc đẩy mở rộng thị trường nông sản: (i) Tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc sản địa phương tới thị trường các thành phố lớn thông qua các diễn đàn trọng điểm; (ii) Tổ chức xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản chất lượng cao, an toàn, hữu cơ, sản phẩm OCOP thông qua các sự kiện lớn như hội chợ, triển lãm và các phiên chợ, điểm giới thiệu; (iii) Phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác với các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp phân phối, logistic lớn để hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp; thúc đẩy tiêu thụ nông sản thông qua các kênh phân phối hiện đại, nâng cao ý thức về đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và hạn chế các vấn đề bất ổn về giá cả...

- Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp. Thời gian tới, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cơ chế, chính sách hiện hành cho phù hợp hơn nữa với thực tiễn. Đồng thời, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, yên tâm sản xuất./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác