Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/02/2023 - 08:58:00 | 192 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 11 tại văn bản số 2081/BDN): Hiện nay hạn mức chỉ định thầu gói thầu mua sắm theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu là quá thấp (dưới 100 triệu) gây khó khăn trong thực hiện các gói thầu mua sắm cung ứng vật tư, con giống đối với các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp vì các dự án này thường có mức giá khoảng trên 200 triệu đến dưới 300 triệu nên phải thực hiện theo thủ tục chào hàng cạnh tranh, tuy nhiên thời gian thực hiện thủ tục chào hàng cạnh tranh mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến mùa vụ sản xuất nông nghiệp. Đề nghị Bộ xem xét tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh quy định nêu trên theo hướng nâng hạn mức chỉ định thầu các gói thầu mua sắm, cung ứng vật tư, con giống đối với các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp lên mức “không quá 200 triệu đồng” để thuận lợi hơn cho việc triển khai các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Trả lời:

Trong quá trình xây dựng Luật Đấu thầu sửa đổi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội XV, Chính phủ đã tiếp thu các ý kiến của cử tri theo hướng sửa đổi, hoàn thiện các quy định liên quan đến quy trình, thủ tục đấu thầu theo hướng đơn giản, rút gọn thời gian trong đấu thầu, bổ sung một số trường hợp chỉ định thầu bao gồm: (i) các gói thầu thuộc dự án quan trọng quốc gia cần triển khai ngay theo Nghị quyết của Quốc hội; (ii) các gói thầu tư vấn; (iii) gói thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng, gói thầu tái định cư; (iv) các gói thầu mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, linh kiện, phụ tùng thay thế trong trường hợp trang thiết bị, máy móc chỉ sử dụng được duy nhất loại hóa chất, sinh phẩm, linh kiện, phụ kiện thay thế này mới vận hành được; (v) các gói thầu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và cấp cứu người bệnh....

Đối với nội dung hạn mức chỉ định thầu, theo dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi, Chính phủ quyết định hạn mức chỉ định thầu theo từng thời kì trên cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Theo đó, trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu, đề xuất hạn mức chỉ định thầu cho phù hợp với điều kiện thực tế./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác