Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định

Ngày 28/02/2023 - 17:27:00 | 232 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 16 tại văn bản số 176/VPCP-QHĐP):

Trong thời gian qua, các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) đã hỗ trợ nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân ở các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, việc phân bổ vốn của các CTMTQG về địa phương còn chậm, thường rơi vào mùa mưa gây khó khăn cho việc thi công các dự án và phát sinh chi phí nên chất lượng các công trình về đầu tư cơ sở hạ tầng và hiệu quả giống cây con trong sản xuất còn hạn chế. Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương khẩn trương hoàn thành các quy trình, thủ tục theo Luật Đầu tư công để sớm thực hiện phân bổ vốn các CTMTQG về địa phương kịp thời, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

Trả lời:

Ngày 22/5/2022 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 CTMTQG; trên cơ sở đó ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn trung hạn và năm 2022 thực hiện các CTMTQG cho các bộ, ngành, địa phương; chậm so với quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Năm 2023, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/12/2022 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các địa phương. Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg, đề nghị địa phương sớm phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước cho các cấp trực thuộc để làm căn cứ, cơ sở giải ngân vốn các CTMTQG ngay trong những tháng đầu năm 2023./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác