Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng

Ngày 28/02/2023 - 17:29:00 | 232 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 18 tại văn bản số 176/VPCP-QHĐP):

Cử tri tiếp tục kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát và sớm có hướng dẫn về chính sách hỗ trợ đối với xã An toàn khu (ATK) theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngoài các chính sách đang thực hiện sẽ bổ sung các chính sách mới và giao cho các bộ, ngành chủ trì xây dựng như sau: (i) Bộ Y tế xây dựng chính sách hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho người dân các xã ATK cách mạng; (ii) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng các xã ATK, vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK cách mạng; (iii) Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chính sách ưu tiên thi, xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, các trường quân đội, công an đối với học sinh, quân nhân và công an sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự có hộ khẩu thường trú tại các xã ATK, vùng ATK để khuyến khích con em đồng bào các dân tộc trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/20202 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, trong đó đã tính điểm hỗ trợ cho các xã ATK cách mạng trong cả nước.

Đề nghị các bộ, ngành được phân công tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 triển khai xây dựng chính sách hỗ trợ cho các xã ATK, vùng ATK trong cả nước./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác