Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 28/02/2023 - 17:36:00 | 263 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 20 tại văn bản số 176/VPCP-QHĐP):

Hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai việc lập quy hoạch tỉnh tuy nhiên liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh đang bị vướng mắc, gây ra sự chậm trễ trong quá trình thẩm định, cụ thể: Luật Quy hoạch 2017 quy định (điểm c, khoản 1, điều 15): Dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh là một nội dung thuộc nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; thẩm quyền thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thuộc Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch và Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư công năm 2019 (khoản 5 điều 40), việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh thuộc thẩm quyền của địa phương. Do đó đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật nhằm tháo gỡ vướng mắc, giải quyết bất cập nêu trên.

Trả lời:

Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 10/7/2020, tại khoản 2 Mục VI Quyết định này đã ghi rõ chi phí lập quy hoạch được thực hiện theo quy định hiện hành. Đồng thời, tại khoản 1 Điều 2 phần Tổ chức thực hiện của Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Quy hoạch đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 1 Điều 9 Luật Quy hoạch quy định chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Tại khoản 5 Điều 40 Luật Đầu tư công quy định giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tổ chức thẩm định dự toán nhiệm vụ quy hoạch.

Như vậy, việc UBND tỉnh có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác