Thứ hai, 00/00/2023
°

Cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã

Ngày 19/01/2024 - 14:02:00| lượt xem: 170

Ngày 19/01, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Phùng Quốc Chí, Trưởng ban Soạn thảo chủ trì Cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã. Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam Ingrid Christensen tham dự Cuộc họp.