Thứ hai, 00/00/2023
°

Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024

Ngày 02/02/2024 - 14:47:00| lượt xem: 1.184

Ngày 02/02, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đồng chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-/NQ/TW ngày 16/6/2022-Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới". Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung tham dự Diễn đàn.