Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo nghị định thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư

Ngày 07/03/2024 - 14:28:00| lượt xem: 608

Ngày 07/3/2024, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội thảo lấy ý kiến dự thảo nghị định thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư.