Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì cuộc họp xây dựng Nghị quyết về tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Ngày 11/04/2024 - 16:47:00| lượt xem: 222

Ngày 11/4/2024, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Duy Đông, Phó Trưởng Ban Soạn thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục họp lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.