Thứ hai, 00/00/2023
°

Giải Thể thao MPI 2024: Môn Quần vợt

Ngày 25/04/2024 - 16:39:00| lượt xem: 72

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Giải Thể thao MPI 2024: Môn Quần vợt.