Thứ hai, 00/00/2023
°

Giải thể thao MPI năm 2024: Môn kéo co

Ngày 25/04/2024 - 17:59:00| lượt xem: 106

Chiều ngày 25/4, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Giải thể thao MPI năm 2024: Môn kéo co.