Thứ hai, 00/00/2023
°

Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Ngày 26/04/2024 - 12:24:00| lượt xem: 55

Ngày 26/4/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, ông Trần Hào Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu chủ trì cuộc họp.