Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Trần Duy Đông đồng chủ trì buổi họp lấy ý kiến Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050"

Ngày 17/05/2024 - 13:55:00| lượt xem: 178

Sáng ngày 17/5, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Duy Đông và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đồng chủ trì buổi họp lấy ý kiến Bộ của Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Đà Nẵng và một số Trường Đại học có liên quan về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050".