Thứ hai, 00/00/2023
°

INFOGRAPHIC: Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 15/05/2024 - 15:10:00| lượt xem: 1.002

(MPI) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.