Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì buổi họp lấy ý kiến Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050"

Ngày 23/05/2024 - 14:36:00| lượt xem: 138

Ngày 23/5, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì buổi họp lấy ý kiến các bộ, ngành và một số địa phương phía Bắc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050".