Thứ hai, 00/00/2023
°

INFOGRAPHIC: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Ngày 10/06/2024 - 14:12:00| lượt xem: 1.108

(MPI) – Ngày 7/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 484/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Theo đó, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (TĐTNN 2025) sẽ tiến hành trên phạm vi cả nước vào ngày 1/7/2025.