Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị xin ý kiến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 20/06/2024 - 16:40:00| lượt xem: 353

Ngày 20/6, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch Đinh Trọng Thắng chủ trì Hội nghị xin ý kiến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích tham dự Hội nghị.