Thứ hai, 00/00/2023
°

INFOGRAPHIC: Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 31/05/2024 - 08:21:00| lượt xem: 1.189

(MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1006/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024.