Thứ hai, 00/00/2023
°

Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 16/04/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 857/QD-TTg ngày 18/7/2023 về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Để hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị quý Cơ quan có ý kiên về dự thảo Nghị định (kèm theo), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/5/2024 (đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: phuongptm@mpi.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.