Thứ hai, 00/00/2023
°

Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 17/04/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) trước ngày 24/4/2024./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.