Thứ hai, 00/00/2023
°

Đồng chí Bùi Quang Vinh

Ngày 13/05/2023 - 11:26:00 | 323 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Đồng chí Bùi Quang Vinh
Ủy viên Trung ương Đảng

Sinh ngày  08  tháng  8 năm 1953
Quê quán: xã Hồng Thái, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016)

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác